curriculum vitæ

  « home


naam
geboortedatum
nationaliteit
talenkennis
e-mail


: Nederveen, Ruud (R.Th.M.)
: 10 januari 1956
: Nederlandse
: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Fries
: contact(at)ruudnederveen.nl


portretfoto
Veelzijdig bestuurder en toezichthouder in (semi-)publieke organisaties, met brede ervaring
in cultuurbedrijven, openbaar bestuur en semi-overheidsdiensten. Beschikt over expertise op het gebied
van governance in de semipublieke sector, compliance, financiën en public affairs.
Optimistische, op mensen gerichte leider en een goede luisteraar.
Weet in korte tijd de kracht en de zwakte van een organisatie in beeld te krijgen. Benoemt de risico's
en de kansen en denkt met de stakeholders na over alternatieve strategieën. Denkt en spreekt buiten de
krijtlijnen als dat bijdraagt aan de meningsvorming.
Zijn passie voor kunst en cultuur en voor openbaar bestuur vormen de rode draden in zijn leven.huidige bezigheden: sinds 2020   bestuurslid Platform ACCT, Amsterdam
: sinds 2020   commissielid Zeilwedstrijdcommissie KNZ&RV, Muiden
: sinds 2019   voorzitter Creatieve Coalitie, Amsterdam
: sinds 2019   voorzitter CAO-overleg Toneel en Dans, Amsterdam
: sinds 2018   penningmeester Stichting Yijing Studies, Soest
: sinds 2017   bestuurder Adviesbureau Kunst Governance, Amsterdam
: sinds 2017   bestuurder Cursusbureau Vreemdelingenrecht, Wijk bij Duurstede
: sinds 2012   beschermheer Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade, Bloemendaal aan Zee
: sinds 2006   senator Stichting van Nederveen, Geertruidenberg
: sinds 2002   webdesign www.i-tjing.nl, www.yijing.websiteeerdere werkervaring


: 2009 - 2015   burgemeester Gemeente Bloemendaal
: 2006 - 2009   directeur DOD brancheorganisatie voor de dans
: 2002 - 2009   lid Gemeenteraad Amsterdam
: 1984 - 1996   Nederveen & Partners, adviesbureau voor kunsten, financiën en beleid
: 1981 - 1984   freelance choreograafeerdere nevenfuncties

: 2017 - 2020   bestuurslid Roze Stadsdorp Amsterdam, Amsterdam
: 2006 - 2018   voorzitter van het Bestuur Stichting Omscholing Dansers Nederland
: 2009 - 2016   voorzitter Raad van Toezicht Museum het Rembrandthuis
: 2009 - 2015   lid van de Raad van Toezicht van Toneelgroep Amsterdam
: 2009 - 2015   voorzitter van het Bestuur Stichting Bloemendaal Initiatief
: 2009 - 2015   lid van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Kennemerland
: 2005 - 2015   voorzitter van het Bestuur Theatergroep Stichting Dood Paard
: 2009 - 2013   lid van het Regionaal College Regiopolitie Kennemerland, tevens lid auditcommissie
: 2012 - 2014   voorzitter Externe Bezwarencommissie CAO Nederlandse Podia
: 2009 - 2014   voorzitter van het Bestuur Stichting Beheer Danshuis Amsterdam
: 2010 - 2013   voorzitter Adviesraad Nova College opleiding Dans & Theater
: 2009 - 2013   voorzitter van het Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Cultuur
: 2009 - 2009   lid Enquêtecommissie bouw Noord/Zuidlijn
: 2007 - 2009   voorzitter Raad van Advies de Theaterschool Amsterdam
: 2006 - 2009   voorzitter van het Bestuur Stichting Sociaal Fonds Theater
: 2006 - 2009   lid van het Bestuur Stichting Code Cultuursponsoring
: 2006 - 2009   lid van het Bestuur Stichting Seamens Centre Amsterdam
: 2005 - 2009   voorzitter van het Presidium van de Gemeenteraad
: 2005 - 2009   plaatsvervangend voorzitter van de Gemeenteraad
: 2002 - 2009   voorzitter van de Raadscommissie Algemene Zaken, Veiligheid etc.
: 2002 - 2009   lid van de Raadscommissie Kunst, Sport en Bedrijven (voorheen Raadscommissie Cultuur en Zorg)
: 2002 - 2009   lid van de Algemeen Bestuur van de Regioraad Amsterdam (vh ROA), woordvoerder Jeugdzorg, fractievoorzitter VVD
: 2002 - 2009   vice-voorzitter van het Dagelijks Bestuur Recreatieschap Vinkeveense Plassen
: 2002 - 2009   lid van het Algemeen Bestuur van Recreatie Midden-Nederland
: 2002 - 2009   plv lid van het Algemeen Bestuur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied
: 2004 - 2008   advisor EWPPP project Federalism and Regional Legislative Assemblies in the Russian Federation
: 1988 - 2007   voorzitter Stichting Lumen Travo Gallery
: 2004 - 2006   voorzitter Landelijke Partijcommissie Cultuur & Media van de VVD
: 1985 - 2006   voorzitter Stichting van Nederveen
: 2001 - 2002   lid Comité van Aanbeveling Rozentheater Amsterdam
: 1998 - 2002   voorzitter VVD Amsterdam-Centrum en Westerpark
: 2000 - 2000   electionsupervisor OSCE - BiH, Sarajevo
: 1994 - 1997   bestuurslid Stichting Homologie, wetenschappelijk en cultureel tijdschrift over homoseksualiteit en homostudies
: 1991 - 1996   beschermheer Uitgeverij Rothschild & Bach, Amsterdam
: 1986 - 1996   lid Raad van Toezicht Stichting Particuliere Historische Buitenplaatsen, Heerde
: 1986 - 1996   voorzitter Stichting tot behoud van Harsta State, Hoogebeintum
: 1994 - 1995   adviseur Stichting Integratie Cultuur, Amsterdam
: 1993 - 1995   lid Comité Open Monumentendag Gemeenten in Oostergo
: 1990 - 1995   voorzitter Stichting Nord, Leeuwarden
: 1990 - 1993   vice-voorzitter Adviesraad Museum Fodor, Amsterdam
: 1988 - 1992   voorzitter Stichting de Zaak in Groningen
: 1987 - 1988   advisor Sotheby's Committee William & Mary, Amsterdam / Londen
: 1977 - 1978   vice-president Liberale Studentenvereniging Nederland (LSVN)opleiding

: 1996 - 2002   Universiteit van Amsterdam, Faculteit Rechten
: 1979 - 1981   Rotterdams Conservatorium, afdeling Toneeldans
: 1976 - 1979   Universiteit van Nijmegen, Faculteit Theologie
: 1974 - 1976   Academie voor Toegepaste Kunst, Maastricht, beeldhouwen

  « home


publicaties


: De familie van Bloemendaal in Bloemendaal, met voetnoten, in Ons Bloemendaal Nr 2, jaargang 41, 2017
: Toespraak ter gelegenheid van het afscheid als burgemeester van Bloemendaal op 19 maart 2015
: Financieel Dagblad Weekendbijlage 13 maart 2010, Droomweekend
: Toespraak ter gelegenheid van de installatie als burgemeester van Bloemendaal op 30 juni 2009.
: The Fodor Cycle, in The Museum Galaxy, Stedelijk Museum Amsterdam, 1991